Systemutveckling

För objektägare på BTH tillhandahåller IT-avdelningen systemutveckling för specifika system.

Tjänsten innefattar:

 • Utveckling av nya tjänster och funktioner
 • Ändringshantering
 • Systemintegration
 • Kontointegration
 • Versionsuppgradering
 • Kunskapsbank
 • Tekniskt stöd
 • Verksamhetsutveckling
 • Projektledning
 • Processutveckling
 • Kravhantering, upphandling och inköp

Målgrupp

Objektägare inom Blekinge Tekniska Högskola.

Kundnytta

Integration av och mellan system för att effektivisera arbetssätt och processer. Kort startsträcka därför att vi känner till hur BTHs system fungerar och därmed hur man bäst integrerar med respektive system. 

Avgränsningar

Kvalitetsmål

Alla utvecklingsuppdrag skall skapa verksamhetsnytta och kunder ska uppleva att leveranserna sker inom budget och tid. 

Mätning

Utvärdering av utvecklingsuppdrag görs alltid i samråd med kunden för att stämma av uppsatta kvalitetsmål.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via IT Helpdesk.

Share Dela
Redigera