Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Se översiktskarta för tjänster inom Verksamhetsstöd

 

Serverplattform

 • Virtuell driftmiljö
 • Virtuell testmiljö
 • Fysisk servermiljö

Systemunderhåll

 • Kontinuerliga uppdateringar av operativsystem
 • Systemuppdateringar/-förändringar
 • Behörighetskontroll
 • Applikationsunderhåll
 • Centralt virusskydd
 • Övervakning
 • Säkerhetskopiering
 • Avbrottshantering/Systemåterställning
 • Hantering av supportavtal, leverantörsavtal och licensavtal
 • Systemdokumentation
 • Databasplattform
 

Systemutveckling

 • Utveckling av nya tjänster och funktioner
 • Ändringshantering
 • Systemintegration
Share Dela
Redigera