LADOK 3

Projektledare för införandeprojektet LADOK3 är Gunnar Råhlén

Styrdokumentet för projektet är Leveransplan, Införandet av nya LADOK

När Vad Mer info § i levplan
Nov 2012 (och löpade) Övergripande beskrivning av Ladok3 Funktionalitet och vilka delar av verksamhetsprocesserna som stöds av Ladok3. 2.2
Feb 2013 Instruktioner för test av lokala system i MIT-miljön   3.1
Feb 2013 (och löpande) Automatiserad registervård   3.3
2 veckor före MIT-, acceptanstest-leverans (start mars 2013) Förslag testsenarios Stöd för att planera migrering och test 4.1
From nov 2012 Specifikationer av tjänstegränssnitt Levereras 6 månader före respektive leverans 6.2
April 2013 Utbildning REST-gränssnitt   6.3
Okt 2013 Dok av studentgränssnitt Förberedelser inför studentgränssnitt/studentportal 9.5
2 månader före MIT-leverans (start feb 2013) Beskrivning av den kommande MIT-leveransen Funktionalitet, informationsinnehåll, REST-gränssnitt 9.13
slutet av 2014 Information om kommande driftleverantör Vem kommer att drifta Ladok3? 12.2
start vår 2013 Support & kommunikation Support för registervård, informationskonvertering, integrationer och införande 15
April 2013 (och löpande) MIT-miljön Teknisk leverans 16.1

 

Utifrån Leveransplanen kommer aktiviteter publiceras på denna webb-plats.

Nu är Produktbeskrivningen publicerad.

Relaterade länkar
Share Dela
Redigera