Ekonom online, 180 högskolepoäng

Ekonom Online vänder sig till dig som vill ha en bred företagsekonomisk utbildning och som vill ha friheten att studera på den plats som passar dig.

Blekinge Tekniska Högskola har en lång tradition av både ekonomutbildning och utbildning på distans. På Managementhögskolan vid BTH kombinerar vi detta genom att ge ett nätbaserat ekonomprogram på 180 högskolepoäng.
Programmet bygger på beprövade erfarenheter av teknik och pedagogik på distans.

Huvudämnet i programmet är Företagsekonomi (90 högskolepoäng) och du kan för närvarande välja mellan följande tre inriktningar för dina fördjupade studier:

- Ekonomistyrning
- Marknadsföring
- Organisation

Programmet erbjuder därutöver kompletterande kurser inom bland annat nationalekonomi, matematik/statistik och juridik. Du erhåller en ekonomie kandidatexamen efter avklarade studier. Observera att utbudet för fördjupade studier kan komma att förändras.

Innehåll

Under studietiden läser du minst 90 hp i företagsekonomi, tillsammans med kurser i nationalekonomi och andra kurser.

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form med uppgifter och kommunikation via Internet och särskilda plattformar för distansundervisning. Programmet innehåller i dagsläget en tentamen som ska göras på campus. För dig som bor utomlands eller av annan anledning inte har möjlighet att ta dig till Blekinge ges möjlighet att genomföra denna på annat lärosäte eller ambassad. För närvarande har vi inga andra obligatoriska fysiska träffar på programmet. Detta kan dock komma att förändras framöver om vi ser behov av det.

 För att följa utbildningen förutsätts tillgång till dator med Internetanslutning via bredband (eller snabbt modem), viss programvara (inkl webkamera och headset) samt datorvana.

Distansstudier är till sin natur mer flexibla än traditionella studieformer. En vanlig missuppfattning är att det tar mindre tid att studera på distans, vilket inte stämmer. Distansstudier är minst lika krävande som studier på plats. Du har stor frihet i hur du lägger upp dina studier, vilket också ställer höga krav på studiedisciplin och planering. Att yrkesarbeta parallellt med studierna är särskilt svårt, så tänk igenom vilka möjligheter du har att prioritera studierna.

Även om vi inte har några fysiska träffar på programmet (utöver campustentan) så är det viktigt att komma ihåg att det förekommer regelbundna obligatoriska, schemalagda moment på nätet. Det kan handla om ex tentor eller seminarier där det krävs närvaro på nätet. Dessa är normalt schemalagda dagtid svensk tid.

Mål

Programmets övergripande mål är att ge dig en bred företagsekonomisk kunskapsbas, samt en fördjupad insikt i ett utvalt företagsekonomiskt kunskapsområde.

Du ska även utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och du ska också kunna kommunicera ekonomi med personer utan specialkunskaper inom området.

Arbetsområden

Ekonom online är en bred ekonomutbildning. Detta gör att utbildningen ger dig en bra grund för arbete inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. Arbetsområdena är många och innefattar egentligen alla områden där en ekonomutbildning behövs. Eftersom utbildningen primärt bedrivs på distans får du en god datorvana vilket bör öka dina möjligheter till ett intressant arbete.

Du kan också gå vidare och fördjupa dina studier inom företagsekonomi eller något annat ämne.

 

 

Redigera
Share Dela