Programmets upplägg

Du läser programmet under tre år på helfart. De två första åren läses grundläggande kurser i företagsekonomi och nationalekonomi samt valbara kurser. År tre läser du fördjupning i företagsekonomi med inriktning mot antingen ekonomistyrning, marknadsföring eller organisation (beroende på vald inriktning) och valbara kurser. Nedan kan du se dels vilka kurser som ingår i programmet samt hur studiegången ser ut.


Företagsekonomi 1-90 hp
Nationalekonomi 1-30 hp
Juridik/Handelsrätt 15 hp
Statistik 15 hp
Valfria kurser, 30 hp

Termin 1 Företagsekonomi 1-30 hp
Termin 2 Nationalekonomi 1-30 hp
Termin 3 Handelsrätt 15 hp och Statistik 15 hp
Termin 4 Företagsekonomi 31-60 hp
Termin 5 Valfria kurser 30 hp
Termin 6 Företagsekonomi 61-90 hp

 

Valfria kurser

Med valfria kurser avses dels valbara kurser, där du som läser på programmet har förtur till platser, dels valfria kurser på svenska lärosäten, där studenter söker i konkurrens med andra, och dels utlandsstudier där studiepoäng kan tillgodoräknas.

Det exakta kursutbudet revideras regelbundet. Både kursutbudet och placeringen i tiden kan förändras då utbildningsprogrammet genomgår kontinuerlig utvärdering och förbättring.

Redigera
Share Dela