Undervisnings- och examinationsformer

Inom programmet är variationen stor vad gäller undervisningsformer. Här förekommer föreläsningar, lektioner, seminarier, grupparbeten, nätbaserade diskussioner, datorlaborationer mm mm. Även när det gäller examinationen är varationen stor. Vid sidan av traditionella tentor, kan examinationen bestå av skriftliga rapporter och muntliga redovisningar.  Skriftlig affärsplan, individuell reflektionsrapport, uppsatsanalys, analys av praktikfall, artikelseminarier, duggor, övnings- och simuleringsuppgifter är bara några exempel på examinsationsuppgifter.

Ekonomstudenter

Grundtanken bakom våra undervisnings- och examinations-former är att du lär dig bäst genom att själv vara aktivt involverad i undervisningen och genom att själv lösa konkreta uppgifter. Vi tror också att dina studier upplevs både roligare och mer meningsfulla genom varierande undervisningsformer och många praktiska uppgifter. Vår ambition är vidare att du under dina studier ska utveckla färdigheter som är viktiga på arbetsmarknaden. Därför har vi moment av följande karaktär insprängda i våra kurser: presentationsteknik, argumentationsdueller, PM-skrivande, grupp-och projektarbeten, layout, anställningsintervjuer, dator- och IT-användning, mm.

Vi arbetar också med olika typer av omvärldskontakter i form av t ex gästföreläsningar, studiebesök och samarbeten. Vi håller också på att utveckla både en faddertermin och ett mentorsprogram för våra studenter. Omvärldskontakter är ett sätt att öka möjligheterna att se förvärvade kunskaper i företagsekonomi och andra ekonomiska ämnen i ett sammanhang. Genom dessa omvärldskontakter har du också möjlighet att skapa viktiga kontakter inför framtiden.

Redigera
Share Dela