Att läsa ekonomi vid en högskola

Att läsa ekonomi innebär att du skapar dig goda kunskaper i bland annat företagande, ledarskap, marknadsföring samt i ekonomiska förhållanden och samband. Att läsa ekonomi innebär vidare att du utvecklar en förmåga i att bedöma, analysera och hantera organisatoriska och ekonomiska problem och möjligheter. Människor med sådan kompetens är viktiga i näringslivet och bidrar till att skapa välfärd i samhället i stort och i enskilda organisationer. Människor med ekonomisk kompetens är också efterfrågade på arbetsmarknaden. En utbildning i ekonomi innebär ett värdefullt redskap för dig i din arbetskarriär. Med en ekonomiutbildning i bagaget är alternativen och möjligheterna många.

                         Pengar

 

 

 

Redigera
Share Dela