Examen

Efter avklarad utbildning erhåller du en ekonomie kandidatexamen i huvudområdet företagsekonomi.

 Diplom       

De formella kraven för att erhålla en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi är:

  • att du genom din utbildning har skaffat dig totalt 180 högskolepoäng (3 års heltidsstudier).
  • att utbildningen omfattar minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi.
  •  att det i utbildningen dessutom ingår 30 högskolepoäng i ett annat huvudområde inom ekonomi, i det här fallet nationalekonomi.
  • att du genomfört och avslutat ett självständigt arbete (dvs kandidatarbete, examensarbete) om minst 15 högskolepoäng i företagsekonomi.
  • att du skaffat dig minst 30 högskolepoäng på C-nivå i företagsekonomi, varav kandidatarbetet ska utgöra minst 15 högskolepoäng. (BTH-specifikt)
  • att du uppfyller de mål som finns angivna i högskolelagen och högskoleförordningen.

Genom att läsa på Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling har du möjlighet att nå upp till dessa krav och således erhålla den angivna examen. 

Redigera
Share Dela