Upplägg

Årskurs 1 (bredd)

Ett mål för årskurs 1 är att Du ska skaffa Dig en grundläggande kunskap om och förståelse för företag, företagande samt det samhälle där företagen verkar. Även betydelsen av innovation diskuteras och behandlas, i relation till företaget och till samhället. Syftet är vidare att Du ska erhålla en bred introduktion till de ekonomirelaterade ämnena. För att åstadkomma detta läser du följande kurser:

 • Företaget och omvärlden, 15 hp (företagsekonomi)
 • Samhällsekonomi, 15 hp (nationalekonomi)
 • Juridisk översiktskurs, 15 hp  (rättsvetenskap)
 • Introduktion till marknadsföring, 7,5 hp (företagsekonomi)
 • Statistik grundkurs, 7, 5 hp (statistik)

Årskurs 2 (fördjupning)

Under årskurs 2 sker en fördjupning i de företagsekonomiska delområdena som du introducerats för under åk 1. Även i nationalekonomi sker en fördjupning. En övergripande målsättning - förutom en djupare ämnesmässig förståelse - är att Du ska erhålla en ökad teoretisk medvetenhet och en ökad insikt i innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt. I de företagsekonomiska delkurserna studeras speciellt interna aspekter och processer, däribland affärs- och organisationsutvecklingsprocesser. Under åk 2 läser du följande kurser:

 • Affärsredovisning och räkenskapsanalys, 7, 5 hp (företagsekonomi)
 • Organisation och organisering, 7,5 hp (företagsekonomi)
 • Ekonomistyrning, 15 hp (företagsekonomi)
 • Samhällsekonomi II, 15 hp (nationalekonomi)
 • Ekonomisk analys, 7,5 hp (företagsekonomi)
 • Seminarier och vetenskapliga utredningsarbete, 7,5 hp (företagsekonomi)

Årskurs 3 (inriktning)

Under det tredje och avslutande året förstärks inriktningen mot innovation och affärsutveckling, genom en rad kurser som innehållsmässigt behandlar profilområdet. Årskurs tre syftar också till att integrera och tillämpa tidigare förvärvade kunskaper, inom ramen för olika typer av utvecklingsprojekt. Under året utvecklas Din förmåga vad gäller grupparbete, projektledning, samt muntlig och skriftlig framställning. Årskurs tre består av några rekommenderade profilkurser, som i nuläget är följande:

 • Idé- och affärsutveckling, 15 hp (företagsekonomi)I
 • Strategiutveckling, IT och innovation, 7,5 hp (företagsekonomi)
 • Internationell affärsutveckling, 7,5 hp (företagsekonomi)
 • Innovationsprojekt och organisationsutveckling, 15 hp (företagsekonomi)

Under termin 5 finns det dessutom möjlighet att studera utomlands. Du väljer då universitet och lämpliga profilkurser tillsammans med programansvarig. Årskurs tre avslutas med ett obligatoriskt kandidatarbete inom ramen för följande kurs:

 • Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 hp (företagsekonomi)
Redigera
Share Dela