Utbildningens profil mot innovation och affärsutveckling

Vilka är fördelarna med profilen?              Framgångskurva

  • att du får en bred och grundläggande ekonomisk utbildning tillsammans med en unik inriktning mot innovation och affärsutveckling. På så vis får du en unik kompetens i relation till andra ekonomer.
  • att du utvecklar en förståelse för olika typer av utvecklingsprocesser; processer som förekommer i alla organisationer.
  • att du utvecklar en förmåga till att initiera och driva olika typer av utvecklingsprojekt; en förmåga som efterfrågas på arbetsmarknaden och hos ekonomer (läs gärna mer under Arbetsmarknaden i menyn till vänster). 
  • att du - inom ramen för olika utvecklingsprojekt - får möjlighet att tillämpa och utveckla dina ekonomiska kunskaper. Du utvecklar också din förmåga till att se den affärsmässiga nyttan i olika projekt.
  • att du inom ramen för dessa konkreta utvecklingsprojekt kommer i kontakt med många olika aktörer och organisationer, såsom Almi, inkubatorverksamheter, entreprenörer, offentliga organisationer, banker och andra företag inom många olika branscher.
  • att utbildningen - trots och tack vare profileringen - ger en bred och grundläggande ekonomisk kunskapsbas, vilket gör det möjligt att söka många olika typer av jobb efter utbildningen.

Vad innebär profilen under själva utbildningen?

  • att du under de två första årskurserna läser "vanliga" kurser i ekonomi, såsom marknadsföring, organisation, ekonomistyrning, nationalekonomi. På dessa kurser förekommer vissa löpande inslag som berör innovation och affärsutveckling.
  • att du under det sista året läser profilkurser inriktade mot innovation och affärsutveckling, såsom Idé- och affärsutveckling, Internationell affärsutveckling samt Innovationsprojekt och organisationsutveckling.
  • att du under profilkurserna dessutom får möjlighet att tillämpa och utveckla dina kunskaper i ekonomi, och då inom ramen för olika konkreta utvecklingsprojekt.

 

Redigera
Share Dela