Studiemiljö

Den lilla högskolan har många fördelar. Du finner dig snabbt tillrätta bland dina studiekamrater och får lätt kontakt med lärarna. Studenter här upplever att de behandlas som individer och inte som en i mängden. BTH håller hög servicenivå mot alla studenter. Vår litenhet innebär vidare att vi är snabbrörliga; vi fattar beslut snabbt och ser till att lämpliga förändringar görs.

                                              Studenter vid BTH-ingång      

BTH har en aktiv studentkår och en aktiv linjeförening för ekonomstudenter, som arbetar för dig som student såväl studiefackligt som studiesocialt. Via dessa organ är studenter med och påverkar och förändrar högskolan både i det vardagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen. Studentkåren och dess linjeföreningar ser också till att det erbjuds ett stort och varierat utbud av studentaktiviteter på våra campusområden.  

På BTH arbetar vi över ämnesgränserna, vilket också visar sig i våra utbildningar. Som student på Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling får du även möta lärare och gästföreläsare vars specialistkunskap är till exempel pedagogik, psykologi, filosofi och datavetenskap. Sådana ämnesöverskridande möten ger nya infallsvinklar och större förståelse för ekonomiska och organisatoriska företeelser.

För oss är det också viktigt att du har roligt under din studietid och finner dina studier meningsfulla!          

                                                 Att ha roligt 

 

Redigera
Share Dela