STUDENTINFLYTANDE

Våra studenter har stora möjligheter att påverka programmets innehåll och upplägg, bl a genom:

  • Vår litenhet

Vi är en liten högskola, och en relativt liten sektion. Vi arbetar dessutom med små grupper i vårt program. Det innebär att vi har en nära och personlig kontakt med våra studenter.

  • Ronnekon

Ronnekon är ekonomstudenternas linjeförening, och en mycket aktiv och kontstruktiv sådan. Inom Ronnekon driver man många viktiga utbildnings- och studiesociala frågor. När det gäller ekonomprogrammet har vi ett tätt och bra samarbete med Ronnekon. Vill du veta mer om Ronnekon kan du gå in på följande sida:

http://www.ronnekon.se/

  • Programråd

Fr o m våren 2009 finns ett programråd knutet till utbildningen. Programrådet arbetar aktivt för att utveckla vårt program till ett modernt, konkurrenskraftigt och efterfrågat sådant. Programrådet består av programansvarig, studievägledare, två lärare, två studenter och en representant från näringslivet. 

  • Klassrepresentanter

Fr o m hösten 2009 kommer våra ekonomklasser har två klassrepresentanter, som programansvarig kan ha en tätare dialog med. Klassrepresentanterna blir med andra ord en länk mellan programansvarig och studenterna.  Deras uppgift blir bl a att sprida information till klassen och att samla ihop synpunkter och åsikter från klasskamrater.  

 

 

Redigera
Share Dela