Arbetsmarknaden

Arbetsutsikter                                            

En genomgång av utannonserade platsannonser (i januari 2009) visar att många ekonomjobb innebär utvecklingsarbete. Vidare efterfrågas ofta en förståelse för entreprenörskap och en förmåga till att initiera och driva utvecklingsprojekt. Bl a förekom följande formuleringar i platsannonser där högskoleekonomer söktes:

  • Du trivs i en entreprenöriell, snabbt föränderlig miljö och tillför kontroll och ordning genom ditt arbete.
  • Brinnande intresse för nytänkande och utveckling inom ekonomisidan.
  • Självgående och drivande.
  • Entreprenörskap och problemlösningsförmåga värderas högt.
  • Du är van vid förändringsarbete och är driven och självgående.
  • Delta i förändrings- och utvecklingsprojekt.
  • Säkerställa att ekonomiavdelningen arbetar och utvecklas på ett effektivt sätt.

Vi tror att du efter genomgången utbildning kommer att vara lämplig till att söka tjänster som innebär utvecklingsarbete eller där en förmåga och förståelse för utvecklingsarbete önskas. Vi tror vidare att en sådan kunskap och förståelse kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Arbetsområden                                            Lycklig man

Ett ekonomjobb kan ta många olika former. Med tanke på utbildningens profil kan du i din framtida yrkesroll arbeta med affärs- och organisationsutveckling, projektledning, företagsrådgivning och som managementkonsult, verksamhetskonsult och egen företagare. Du kan även arbeta med marknadsföringsfrågor och som controller, och då kanske speciellt i mindre företag och i innovativa och utvecklingsorienterade organisationer.

Men möjligheterna är fler. Efter en avklarad ekonomiutbildning är arbetsfältet brett. Studenter som läst ekonomi vid BTH har även fått anställningar som exempelvis handläggare, utredare, redovisningsekonom, IT-ansvarig, ekonomichef, börsanalytiker, banktjänsteman, fondplacerare och företagsledare. De är verksamma i många olika branscher, från informations- och kommunikationsindustri, tillverkningsindustri och bankväsende till handel, transport och rederi, offentlig förvaltning, och många, många fler. Uppföljningar av studenter som tagit examen hos oss visar vidare att nästan alla får jobb direkt.

 

Redigera
Share Dela