Vad säger andra om innovation och affärsutveckling?

 

Röster från näringslivet:
                                  

Joakim Sandell, affärsrådgivare på Almi Företagspartner, menar att en inriktning mot affärsutveckling skapar konkurrensfördelar:

"Att ha kunskap och förståelse för hur man ska driva olika utvecklingsprocesser i ett företag är något som alla har nytta av oavsett om det gäller att driva eget företag eller att vara anställd. Detta gäller särskilt framtidens ekonomer som kommer att jobba i olika utvecklingsprojekt. Kunskapen ger konkurrensfördelar och bra förutsättningar för att lyckas?"

Peter Thorman, VD Softhouse Consulting, poängterar i en intervju att det är nyttigt för ekonomstudenter att möta verkligheten i konkreta utvecklingsprojekt. Han säger vidare:

"Nio av tio idéer blir ingenting. Men det gäller ju att få förmågan att ta tag i den tionde idén och kunna utveckla den..."                               

Röster från                          Flaskpost            studenterna:                                  

Madelene Andersson - student på BTHs ekonomprogram -uttrycker följande efter att ha läst en av programmets profilkurser:

"Jag skulle önska att alla studenter vid Blekinge Tekniska Högskola fick chansen att utveckla nya affärsidéer. Kursupplägget gör att man får tillämpa sina kunskaper och att mycket av den tidigare teoretiska utbildningen faller på plats."

Nela Masinovic, ekonomstudent på BTH, lyfter fram fördelarna med att engageras i konkreta utvecklingsprojekt på följande sätt:

"Jag har lärt mig att tänka mer ur ett investerarperspektiv och hur viktigt det är att förstå kundens behov. Det räcker inte att bara ha en idé. Vi har velat ha mer praktiska inslag i utbildningen och mer kontakt med näringslivet vilket vi nu har fått. Och det har varit otroligt givande."

Röster från akademin:

Lars Bengtsson, Professor i industriell ekonomi, beskriver framtidens hot och möjligheter på följande sätt:

"Sverige och världens samhällen och ekonomier står inför stora utmaningar och möjligheter, kanske de största på mycket länge. Det är bara att nämna områden som klimat, hälsa, transporter, IT och telekom, energi, media och nya livsstilar för att inse att framtiden innehåller många hot och möjligheter. Framtiden tillhör dem som kan se och utnyttja möjligheter; entreprenörerna, innovatörerna och affärsutvecklarna. En utbildning som kan förbereda unga människor för detta har också framtiden för sig."

 

Redigera
Share Dela