Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling

Vill du...      Handavtryck        

  • ha en utbildning som ger Dig stora möjligheter i ett framtida yrkesliv?
  • ha en välkänd examen tillsammans med en unik profil?
  • lära Dig mer om ekonomi, företagande samt chefs- och ledarskap?
  • utveckla Din förmåga till att initiera och driva nya idéer och utvecklingsprojekt?
  • engagera Dig i verklighetsbaserade projekt under Din studietid?
  • utveckla Din förmåga till att reflektera och ifrågasätta på ett positivt sätt?
  • studera i en "liten" miljö, med hög studentservice och nära kontakt med lärare och studiekamrater?

Då är...

  • Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling något för Dig!

                    Glädje

Redigera
Share Dela