Kursplaner

Det finns en kursplan för alla kurser som erbjuds på högskolan. Det gäller alltså även de kurser som ingår på Ekonomprogrammet. I kursplanerna finns bl a mål och innehåll beskrivna, liksom undervisnings- och examinationsformer. Där hittar du även en litteraturförteckning för kursen. Kursplanerna hittar du lätt via följande adress:

http://www.bth.se/hitta

Välj Sök kursplaner i menyn till vänster. Sök på kurskod eller (del av) kursnamn.

 

Redigera
Share Dela