Human Factors labORATORIUM

Human Factors eller ergonomi är synonymer för studiet av människan och hennes användning av artefakter för att nå en god anpassning mellan människa och det system hon använder. En viktig del av Human Factors är att man oftast syftar till att åstadkomma en god design. Kriteriet för vad som ska anses som god design kan variera, men de vanligaste kriterierna är produktivitet, säkerhet, användbarhet och komfort. De tre förstnämnda är de traditionella värdena, medan den fjärde, komfort, sätter betoningen på s.k. hedonistiska värden som kan finnas, t.ex. estetik, njutning, vilsamhet mm.

Blekinge Tekniska Högskola har under flera år haft verksamhet som anknyter till Human Factors, men nu vill vi mer direkt fokusera på Human Factors. Detta görs genom att bygga upp ett laboratorium med sådan inriktning, med olika kurser och genom forskningsinsatser. Särskild tyngdpunkt läggs på de aspekter som har med människans infromationsbehandling att göra.

Laboratoriet är även tillgänglig för uppdrag och för samarbetsprojekt.

 

Instrumet för att mäta ljus och belysning

Fig. Ljusmätare och synkarta

Redigera
Share Dela