Laboratorium för observationsstudier

Människor använder idag nya teknologier och nya produkter. Utformningen av dessa och hur de använder behöver även studeras mer helhetsmässigt och genom observerande metodik. Detta kan göras i Observationsdelen av Human Factors-laboratoriet. Observationslaboratoriet förbinds med ett av den andra laboratorierummen via en envägsspegel. Genom den kan observatörer i det ena rummet betrakta hur testpersoner i det andra rummet löser olika uppgifter. Förutom Human Factors studier så kan även andra studier göras, tex för beslutsprocesser eller i socialpsykologi och sociologi.

I laboratoriet finns en one-way-spegel och flera videokameror, med vilka man kan registrera olika förlopp. De resultat som erhålls kan senare kunna analyseras med olika typer av dataanalys.

Observation

Fig. Observationsstudie

Redigera
Share Dela