Hörsellaboratorium

I hörsellaboratoriet ska perception av ljud och buller kunna studeras. Här finns lämplig utrustning för att både kunna mäta fysiken hos ljud och personers hörselförmåga. Dessutom ska personernas uppfattning av olika ljud kunna registreras. Laboratoriet driver nu ett projekt om ekolokalisering hos blinda, dvs hur synskadade personer kan upptäcka ekon från föremål med hjälp av hörseln. Projektet finansiseras av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

 

Hörsel test av försökspersonInspelning av ekon i ekofritt rum

Fig. Hörseltest                                                                             Fig. Inspelning av ekon i ekofritt rum

 

Redigera
Share Dela