Visuellt laboratorium

Det visuella laboratoriet är avsett att undersöka hur människans synsinne tillgodogör sig information och hur man påverkas av olika slag ljus. I laboratoriet kan även avancerade mätningar av färgers egenskaper utföras. Människan är till stor del en visuell varelse och att på ett exakt sätt kunna mäta optiska, psykologiska och perceptuella egenskaperna är en förutsättning för att man ska kunna uttala sig om hur den visuella miljön eller informationen på t.ex. en bildskärm eller annat medie ska utformas.

 

Försöksperson vid PC samtidigt med ljusmätning

Fig. Testperson vid PC med samtidig ljusmätning

Redigera
Share Dela