Utvärdering av Karlskrona Kommuns personalprogram

Under år 2010 genomfördes en utvärdering av Karlskrona kommuns personalprogram på uppdrag av Karlskrona kommun. Syftet med utvärderingen var att undersöka huruvida personalprogrammet uppfattats som ett stöd i verksamheten. Intervjuer genomfördes med såväl ledningsgrupp som verksamhetschefer och medarbetare i kommunen. Resultatet av utvärderingen finns under Rapporter.

Följeforskare:

Emma Olsson

Anna Tegel

bild av en stor grupp människor

Bild:

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1836Redigera
Share Dela