Arena för social ekonomi och företagande - 2009-2011

SISU Idrottsutbildarna har tillsammans med HSO Blekinge, Länsbygderådet och Coompanion 2009 – 2011 genomfört ett utvecklingsprojekt i Blekinge: Arena för social ekonomi och företagande. Europeiska socialfonden har varit medfinansiärer tillsammans med Arbetsförmedlingen Karlskrona, Arbetsförmedlingen Karlshamn, Flyktingintroduktion och Försäkringskassan Karlskrona.

Syftet med projektet har varit att stärka individens möjlighet till arbete och genom att skapa arbetstillfällen medverka till en positiv samhällsutveckling.  Projektet innehöll en kombination av utbildning och praktik och varje deltagare har funnits med i projektet under en period av sex månader. Totalt har fyra utbildningsomgångar genomföras. Projektet har lagt stor vikt vid frågor som rör mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Projektet har riktat sig till människor som har stått utanför arbetsmarknaden ett år eller mer.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Sektionen för management fick uppdraget att bedriva följeforskning på projektet Arena för social ekonomi.  Arbetet med projektet startade våren 2009 med planering av utbildningar samt tillsättande av projektledare och arbetet med följeforskningen kom igång hösten 2009, då utbildningarna kommit igång och avslutades mars 2011. Resultatet av uppdraget finns under Rapporter.

Följeforskare:

Ingalill Johansson

Anna Tegel

bild av hemsida_projektbeskrivning arena för social ekonomi

Redigera
Share Dela