Entreprenörskap i Olofström 2011-2013

Syftet med projektet Entreprenörskap i Olofström är att skapa möjligheter och förutsättningar för att
stärka den industri och teknik som existerar i dagsläget, bland annat genom forskning och utveckling. Ytterligare syfte med projektet är att hitta en balanserande verksamhet som väger upp och erbjuder fler ben för företagen inom industrin att stå på när fordonsindustrin går på tomgång samt att förnya industrin och tekniken genom att hitta nya branscher där Olofströms industri kan vinna helt ny mark.

Alla insatser i projektet ska vara kopplade till det regionala näringslivets behov för att främja entreprenörskap och tillväxt. Våra aktiviteter sker i samarbete med bland annat företag, utbildningsanordnare och offentliga aktörer.

http://www.regionblekinge.se/region-blekinge-(svenska)/det-haer-goer-vi/projektstoed/regionala-tillvaextmedel/maanadens-projekt/januari-mars-entreprenoerskap.aspx (tillgänglig 20120911)

Följeforskare: Ingalill Johansson och Björn Ljunggren på BTH

Pia Holgersson på Velopia

 

Redigera
Share Dela