Klara Livet 2011-2013

Projektet Klara Livet syftar till att ta fram och prova en alternativ modell för aktiv rehabilitering med arbetsförberedande insatser som leder till sysselsättning för människor i utanförskap.

I projektet ska detta göras genom att stärka individen under olika gruppdynamiska aktiviteter som ger ökad självtillit och lära ut hållbara metoder vilket ger deltagarna verktyg att själva våga och kunna göra förändringar.

Projektet syftar även till att deltagarna ska närma sig arbetslivet och en egen försörjning, antingen via praktik i befintliga företag eller via inkubatorsverksamhet med mål att främja intresset för ett socialt eller kooperativt företagande.

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/Klara-Livet/ (tillgänglig 20120911)

Följeforskare: Ingalill Johansson och Lena Sellberg

Redigera
Share Dela