Senior Bokväm 

Hjälpmedelsinstitutet har beviljat stimulansmedel avseende ett utvecklingsarbete, som genomförs av Karlskrona kommuns äldreförvaltning under tiden 2011-06-13--2012-03-31. Projekt ”Senior Bokväm” omfattar tre delar med följande övergripande projektförutsättningar: 

  • Framtagande av ny kunskap och ny teknik inför planering och byggande av ett nytt omvårdnadsboende med målsättning ”det bästa välbefinnandet”.
  • Kartläggning av utlandsfödda äldre kvinnors och mäns syn på och behov av goda ordinarie bostäder respektive bostäder i omvårdnadsboende.
  • Fördjupningsstudie utifrån ett redan framtaget material om tillgänglighet i flerbostadshus i Karlskrona kommuns centrala delar. 

Projektet drivs av Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun. Samverkanspartners är Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola. 

Följeforskare: Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson

Redigera
Share Dela