Syster Gudruns Fullskalelab 2008-2011

Projektet ska påvisa kombinationen mellan sjukvårdens tillgänglighetsproblem, se möjligheterna med den nya infrastrukturen och arbeta för att vårdtjänster ska bli tillgängliga med hjälp av vardagsteknologi.

Projektet består av sju delprojekt:

  • Vårdkanalen Syster Gudrun
  • BTH Forskningslabb
  • IT-fullskalelabb
  • Nätbaserat lärande
  • Samordnad vårdplanering
  • Virtuellt hälsotorg
  • Virtuell ungdomsmottagning

Följeforskare:

Gunilla Albinsson

Kerstin Arnesson

Redigera
Share Dela