Kivo 2011-2013

Projektet Kivo syftar till att kompetensutveckla sjukvårdspersonalen så att de ökar sin anställningsbarhet och klarar av arbetslivets omställningskrav. Kompetensutvecklingsinsatserna ska underlätta för dem att utveckla sin förmåga till nytänkande, flexibilitet och rörlighet samt arbete mellan och över enhetsgränserna. 

I projektet ska detta göras genom att utveckla ett målgruppsanpassat system för kompetensutveckling, ett centrum för flexibelt lärande i vården. Att skapa förutsättningar för alla till lärande i vardagen och därmed bättre möjligheter att etablera sig och stanna kvar i arbetslivet. 

http://www.esf.se/sv/Projektbank/Behallare-for-projekt/Sydsverige/KIVO---Kompetens-i-vard-och-omsorg/ (tillgänglig 20120911)

Följeforskare: Ingalill Johansson och Lena Sellberg

Redigera
Share Dela