Ronneby kunskapskälla 2011-2012

Projektet ska utveckla, bygga upp en miljö för lärande, Ronneby Lärcenter, på Soft Center i Ronneby som en del i infrastrukturen för lärande i Blekinge. I samspel med lokalt och regionalt arbetsliv och utbildningsanordnare på olika håll ska man efter hand lyfta fram och förmedla lämpliga högskole- och yrkeshögskoleutbildningar på distans till en mångfald grupper, inklusive funktionshindrade, invandrare, småbarnsföräldrar etc. Lärmiljön och dess möjligheter ska kunna användas av företag och organisationer för t.ex. telebildkonferenser och nätbaserade utbildningar. Värdegrunden för projektet ska upplevas välkomnande, professionell och engagerande och ska vara en möjlighet och tillgång till utbildning och kompetensutveckling för medborgarna i kommunen. Distansutbildningar är ett alternativ för de människor som har arbete o familj i kommunen eller dess närhet. De övergripande målen är fokuserade på tre ledord:

  • Lärande - livslångt lärande för alla
  • Leverantörer - universitet, högskolor, utbildningsföretag och nätverk
  • Ledning – etablera och utveckla organisation och kommunikation

Projektet Ronneby kunskapskälla, (RKK) lärcentret på Soft center utgår från ett uppdrag av kommunfullmäktige och informationsenheten i Ronneby kommun. Målgruppen som RKK vänder sig till är primärt vuxna medborgare i Ronneby kommun, företag och organisationer i Ronneby kommun.

Följeforskare: Ingalill Johansson 

.

Redigera
Share Dela