Grön kompetens 2011-2013

Projektets syfte är att stärka landsbygdens företag inom de gröna näringarna. Därmed tillvaratas landsbygdens potential och stimulerar dess entreprenörskap och företagande.

Genom projektet vill LRF sydost se ett ökat förbättrat samspel mellan aktörerna på landsbygden och i städerna vilket också kan medverka för möjligheter till erfarenhetsutbyte och att nya affärskontakter knyts och nya mötesplatser skapas.

http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/Sydost/Projekt-inom-LRF-Sydost/ (tillgänglig 20120911)

Följeforskare: Ingalill Johansson och Ingvor Persson

Redigera
Share Dela