Lärande utvärdering värdering/Följeforskning och

Utvärdering

Vid sektionen för management finns en arbetsgrupp som bedriver lärande utvärdering/följeforskning i företrädesvis EU-projekt.  Följeforskning är ett krav i alla ESF-projekt och läggs upp med utgångspunkt i respektive projekts behov och inriktning. Följeforskning, till skillnad från vanlig utvärdering, innebär en dialog mellan forskaren och studieobjektet och syftet är att återföra kunskap under projektets gång.

I gruppen finns kompetens inom en rad olika ämnesområden som sociologi, pedagogik, informatik men också yrkeserfarenhet från lärande och utbildningsfrågor, organisation, ledarskap, handledning, värdegrunder, e-hälsa, hälsa och sjukvård m m.

På denna hemsida finns information om gruppens medlemmar samt information om tidigare projekt, rapporter från tidigare projekt och olika typer av samarbeten. Samverkan sker t ex med Enheten för externa relationer på BTH.

Vid intresse av att få kontakt med arbetsgruppen - ta i första hand kontakt med Kerstin Arnesson eller Gunilla Albinsson - kontaktuppgifter finns under Personal till vänster.

bok: Lärande utvärdering

 

Redigera
Share Dela