Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Registrering, e-mail och access till It's Learning

När Du som student ska läsa kurser/program vid Managementhögskolan har du fem viktiga uppgifter att ta itu med: 1) se till att du har ett studentkonto, 2) du måste registrera dig på din kurs/ditt program, 3) se till att du har korrekt e-mailadress angiven hos oss på BTH, 4) se till att vi har korrekt postadress och 5) se till att ha access till din kurs i It’s Learning.

Vad gäller registrering och access till It´s learning behöver du ha ett studentkonto.

 

1) Hur får man ett studentkonto?

Du som ny student får studentkontot i en separat försändelse till din folkbokföringsadress. (Observera att inga studentkonton skickas till adresser utanför Sverige. Var god kontakta kursansvarig om du berörs av detta.)

Du som av någon anledning inte vet vilket studentkonto du har kan beställa ett nytt på Studentportalen: www.bth.se/studentportalen genom att klicka på länken 'Kontoutlämning' ute till vänster. På den sidan finns en rubrik: Via studentportalen och i den texten en länk: 'beställa' som du ska klicka på. Där anger ditt personnummer och klickar sedan på 'Skicka'. När du gjort din beställning erhåller du ditt konto inom 1-2 dagar.

2) Registrering på kurs

För att få delta i undervisning och examination måste du vara registrerad på de kurser som du läser. Det är först när du är registrerad som du betraktas som student vid högskolan. Registreringen är även viktig eftersom denna registrering kommer CSN tillhanda.

Så här gör du för att bli registrerad som student:

Gå till www.bth.se/studentportalen. Logga in med ditt studentkonto. Klicka på 'Registrering' och följ instruktionerna. Registrering via Studentportalen är tillgänglig från och med måndagen till och med fredagen den vecka kursen startar.

3) Eftersändning av studentmail

Alla studenter som antas på BTH får per automatik en e-mailadress studentakronym@student.bth.se. Om du inte vill använda den e-mailadressen måste du se till att eftersända din e-mail till det mailprogram du normalt använder. Det gör du i Studentportalen när du loggat in under 'Mina uppgifter'. Detta innebär att en kopia av de mail som går till din student-mail skickas till ditt ordinarie e-postprogram. Observera att om du inte gör detta riskerar du att missa viktig information från BTH!

4) Tillfällig adress

För att du ska kunna erhålla information som skickas ut per post är det viktigt att du uppdaterar din information om din postadress i Studentportalen. När du har loggat in klickar du den gröna knappen: 'Mina uppgifter'. Därefter väljer du 'Ändra adress' ute i menyn till vänster. Följ de givna instruktionerna. Observera att om du inte gör detta riskerar du att utskick per post från BTH inte når dig.

5) Access till lärplattformen It’s Learning

På BTH och Managementhögskolan använder vi oss av It´s learning som lärplattform. Här hittar du studiematerial och information om din kurs. Här sker även kommunikation med lärare och övriga medstudenter. De flesta av våra lärare använder sig av It´s learning oavsett om det handlar om campus- eller distanskurs. I de campusbaserade kurserna väljer lärarna att använda It´s learning som ett kursbibliotek där du hittar schema, kurslitteratur, kursplan m m. Access till It´s learning sker i samband med att du är antagen till en kurs på BTH.

 

 

Steg-för-steg beskrivning för hur du får access till It´s learning (pdf)

 

It´s learning finns på www.bth.se/lms och du loggar in med ditt studentkonto.

 

 

Redigera

Ansök här

|