Blekinge Tekniska Högskola - BTH

Utbildningsplaner

Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling

Utbildningsplan för ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling from ht-11
Programinformation from ht-11

Utbildningsplan för ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling from ht-10
Programinformation from ht-10

Utbildningsplan för ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling from ht-09
Programinformation from ht-09

Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi

Ekonomprogrammet med inriktning informationsekonomi from ht-08
Ekonomprogrammet med inriktning informationsekonomi from ht-07

Civilekonomprogrammet med inritktning mot informationsekonomi


civilekonomprogrammet antagning vt-05

Civilekonomprogrammet antagning ht-05
Civilekonomprogrammet antagning ht-04
Civilekonomprogrammet antagning ht-03

Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation

Utbildningsplan för lärande,utveckling och kommunikation from ht-11
Programinformation from ht-11

Utbildningsplan för lärande, utveckling och kommunikation from ht-10
Programinformation from ht-10

Utbildningsplan för lärande, utveckling och kommunikation from ht-09
Programinformation from ht-09
Utbildningsplan för lärande, utveckling och kommunikation from ht-08
Utbildningsplan för lärande, utveckling och kommunikation from ht-07
Utbildningsplan för lärande, utveckling och kommunikation

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

Utbildningsplan för organisation och samhällsförvaltning from ht-11
Programinformation from ht-11

Utbildningsplan för organisation och samhällsförvaltning from ht-10
Programinformation from ht-10

Utbildningsplan för organisation och samhällsförvaltning from ht-09
Programinformation from ht-09

Utbildningsplan för organisation och samhällsförvaltning from ht-08

Utbildningsplan för organisation och samhällsförvaltning from ht-07
Utbildningsplan för organisation och samhällsförvaltning

Ekonom online  (fd civilekonomprogrammet) distans hel- och halvfart

Utbildningsplan för Ekonom Online from ht-11
Programinformation from ht-11

Utbildningsplan för Ekonom Online from ht-10
Programinformation from ht-10

Utbildningsplan för Ekonom Online from ht-09
Programinformation from ht-09

Utbildningsplan för Ekonom Online from ht-08

Utbildningsplan för Ekonom Online from ht-07

Utbildningsplan för civilekonomprogrammet online

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Utbildningsplan för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi -03

Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program

Utbildningsplan för lärarexamen för gymnasieskolans yrkesämnen

Kursplan för första delkursen på programmet:
Kursplan för lärande och lärandets villkor

Entreprenörutbildningen

Se entreprenörutbildningens hemsida www.it-preneur.com

Entreprenörsutbildning antagning ht-02
Entreprenörsutbildning antagning ht-01
Entreprenörsutbildning antagning ht-00

Informationsekonomiprogrammet

Informationsekonomi antagning ht-02
Informationsekonomi antagning ht-01

 

Samhällsvetarprogrammet

Utbildningsplan för samhällsvetarprogrammet -05
Utbildningsplan för samhällsvetarprogrammet -03

Magisterprogram (djup) företagsekonomi

Utbildningsplan för Magister i företagsekonomi from ht-09
Programinformation from ht-09

Utbildningsplan för Magister i företagsekonomi from ht-07
Utbildningsplan för Magister i företagsekonomi -04
Utbildningsplan för Magister i företagsekonomi -03

Magisterprogram (ämnesbredd) i elektroniska affärer

Utbildningsplan för Magister i elektroniska affärer -04
Utbildningsplan för Magister i elektroniska affärer -03

Magisterprogram (ämnesbredd) i pedagogik för it-stödd Distansutbildning

Utbildningsplanen gäller från och med hösten 2004 och tills vidare.

Utbildningsplan för Magister pedagogik för IT-stödd distansutbildning

Magisterprogram (ämnesbredd) i ledarskap

Utbildningsplan för Magister i Ledarskap from ht-07

Utbildningsplanen gäller från och med hösten 2004 och tills vidare.
Utbildningsplan för Magister i Ledarskap

Master of business administration MBA, netbased

Utbildningsplan för MBA from ht-09
Programinformation from ht-09

The syllabus is valid for the academic year 2007/2008 and there after.
Syllabus Master of Business Administration ;MBA

The syllabus is valid for the academic year 2004/2005 and there after.
Syllabus Master of Business Administration, MBA 

 Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling

Utbildningsplan
Programinformation

 

 

Redigera

Ansök här

|