Rose-Marie Olsson, Universitetslektor

RMO

Jag arbetar som lektor i pedagogik på BTH, sektionen för Management. Ett av mina uppdrag är programansvar för Magisterprogrammet i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation. Jag undervisar på magisterprogrammet och på kandidatprogrammet Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation. Min forskning har fokus på lärandedesign, kunskapsutveckling och pedagogik i samspel med digital teknik. Ytterligare ett intresseområde är kvalitetsaspekter i utbildning och jag arbetar med detta inom mitt uppdrag som ordförande i Rådet för Utbildningskvalité på MAM.

Som del i min tjänst är jag en av tre projektledare för "Ung Kommunikation" 2006 -2011, som fokuserar på att utveckla digital kompetens för lärare, lärarutbildare och blivande lärare. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och drivs i samverkan med Linnéuniversitetet. Förutom projektledarskapet ansvarar jag för delprojekten "Digitala skolan", "Digital kompetens i yrkeslärarutbildning" samt "Analysram för pedagogisk digital kompetens i lärarlag”. Därutöver är jag projektledare för ett strategiskt projekt på MAM, som har syftet att stärka kvalitetsmedveten tillämpning av pedagogik, digital teknik och arbetsformer inom nätbaserad utbildning.

 

Redigera

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

 

 

Share Dela