Teknisk Utrustning i pedagogiska processer?

Vad? Nu är vi i full gång med projektet Webb.Rum@MAM. En del av projektet är det fysiska webbrum vilket kommer fungera som stöd för personalens kompetensutveckling inom pedagogik och teknik i MAM's (Sektionen för Managements) utbildningsverksamhet. Rummet är utrustat med relevant teknisk utrustning.

Varför? Projektet syftar till...
-att öka kunskapen om utveckling av nätbaserad utbildningsverksamhet med hjälp av arbetslag, pedagogisk-teknisk reflektionsram och modern elektronisk kommunikationsutrustning
-att ge goda möjligheter till erfarenhetsutbyte vad gäller digitala utbildningshjälpmedel

Hur?
Varje anställd på MAM kommer att erbjudas en plats i ett arbetslag på 2-3 personer. Arbetslagen kommer att stödja varje individs utvecklingsprocess för att försöka medvetengöra hur digital teknik används i pedagogiska processer i verksamheten. I denna reflektionsprocess kommer Webb.Rum@MAM att användas.

Webrum1

En arbetsgrupp om 6 personer från MAM samlades idag (14/3-11) i Webbrummet för en introduktion av arbetet med reflektionsramen.

Redigera

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

 

 

Share Dela