Psykologi på bth

Psykologi på BTH har fokus på människan i det moderna samhället. Ämnet utgår från arbetspsykologiska och kognitionspsykologiska perspektiv. Inom arbetspsykologi studeras hållbar arbetsmiljö relaterat till t.ex. ledarskap, kreativitet, socialpsykologi och psykosociala fenomen. Inom kognitionspsykologi studeras mänskliga fenomen i arbetsmiljöer relaterat till Human Factors, emotioner och säkerhetstänkande.

Ämnet psykologi på BTH betonar mänskliga fenomen och reaktioner i förhållande till arbetskontexter och tekniska miljöer. Det är viktigt att förstå och forska kring människa, arbetskontexter och teknik i relation till varandra. Det bedrivs forskning inom bl.a. blindas hörsel, Human Factors, arbetspsykologi, socialpsykologi, emotionspsykologi, säkerhetsteknik och musikpsykologi.

Kurser genomförs såväl på campus som på distans. Vi erbjuder följande kursnivåer inom psykologi:

  • Grundkurser
  • Fortsättningskurs
  • Fördjupningskurs
  • Avancerad kurs

Vill du läsa psykologi till hösten? Titta närmare på våra kurser i psykologi här!

 

Studenter musik2

Redigera

Aktuellt

 Follow PsykologiBTH on Twitter

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

Share Dela