Psykologi, grundkurs

Innehåll

Arbetspsykologi, grundkurs, 7.5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att studenten, genom teoretiska studier och praktiska övningar, ska nå kunskaper om psykologiska teorier och arbetspsykologiska perspektiv. Kursen omfattar vetenskapsfilosofi, en översikt över ämnets vetenskapliga grunder och en bred orientering om psykologins teorier. Studenten skall nå en allsidig orientering om psykologiska perspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation med hänsyn till människans behov och förutsättningar. Under kursen behandlas arbetspsykologiska aspekter med fokus på individen inom organisation, organisationsförändringar, den psykosociala arbetsmiljön, motivation, arbetstillfredsställelse, stressoch personlighet.

Arbetspsykologi, ledarskap och gruppsykologi 7.5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att studenterna, genom teoretiska studier och fördjupning, ska nå kunskaper om arbetspsykologiska aspekter på individ, ledarskap och grupp. Kursen behandlar organisation och ledning, ledarstilar, manligt och kvinnligt ledarskap, grupprocesser, konflikthantering och problemlösning. I kursen ingår orientering i forskningsmetodik och den avslutas med ett fördjupningsarbete.

Kognitionspsykologi, grundkurs 7.5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att studenten, genom teoretiska studier och praktiska övningar, ska nå kunskaper om kognitiv psykologi. Kursen omfattar varseblivning, uppmärksamhet, minne, tänkande, språk och problemlösning.

Kognitionpsykologi, känslor, tankar och perception 7.5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att studenten, genom teoretiska studier och fördjupning, ska nå kunskaper om samspelet känslor, tankar och perception. I kursen ingår orientering i forskningsmetodik och den avslutas med ett fördjupningsarbete.

Särskilda förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).


Anmälan för HT 2010 stänger den 15 april!

Fler grundkurser i psykologi

Rekrytering och urval, 7,5 högskolepoäng

Redigera

 Follow PsykologiBTH on Twitter

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

Share Dela