Psykologi, avancerad kurs

Innehåll

Delkurs 1. Psykologins historia

  • Psykologiska frågeställningar inom filosofins historia
  • Forskning om psykologins historia som belyser hur historiskt givna faktorer inom psykologin, andra vetenskaper och i samhället format utvecklingen inom specifika delområden inom psykologin
  • Kunskapstraditioner och teorier i psykologi
  • En översikt över empirins utveckling i förhållande till teknik- och samhällsförutsättningar

Delkurs 2. Aktuella problem i psykologisk forskning
Innehållet i detta moment utgörs av aktuella frågeställningar i psykologisk forskning och bestäms av de artiklar som kommer att diskuteras. Valet görs gemensamt av lärare och studenter beroende på intresse och inriktning.

Delkurs 3. Fördjupning i psykologisk teori
Detta kursmoment avser att bredda studentens kunskaper i ämnet psykologi genom att studenten får välja ett område (se lista nedan under punkt. 14 kurslitteratur) som inte är detsamma som uppsatsområde

Särskilda förkunskapskrav
90 hp i psykologi (30 hp på varje nivå, A, B och C-nivå)varav 75% måste vara avklarade.

Redigera

 Follow PsykologiBTH on Twitter

 

 

Beställ utbildningskatalog

 

 

Share Dela