Samhällsvetarprogrammet för lärande och utveckling och kommunikation (campus och distans)

Den snabba tillväxten av informationsteknik i vårt samhälle påverkar sättet vi kommunicerar, söker information samt lär och utvecklas. Tekniken skapar nya förutsättningar i arbetet, på fritiden och i skolan. För att hantera detta blir kunskap om hur vi tänker, uppfattar, upplever, kommunicerar och lär alltmer avgörande.  I vårt unika samhällsvetarprogram är detta en utgångspunkt samtidigt som vi har fokus på områdena samspel människa teknik, kommunikation i informationssamhället samt lärande i organisationer.

I programmet finns möjligheten att utveckla dig själv och uppnå både kunskap och kompetens genom ett problemorienterat förhållningssätt där ämnena pedagogik och psykologi ingår som bas. För din del betyder det hög grad av personlig utveckling och möjlighet att bygga en egen unik meritportfölj under tre studieår.

Utbildningen omfattar 180 hp och leder till en kandidatexamen i psykologi eller pedagogik. Det finns sedan möjlighet att läsa vidare på Magisternivå.

Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation går att läsa både på campus och på distans.

Du som vill veta mer kan läsa här!

 

Redigera
Share Dela