Spännande projekt av våra distansstudenter

Torsdagen den 26/5 kommer SAGLU-studenterna i termin 4 att presentera sina projekt. Distansstudenterna kommer att hålla sina presentationer i ACP-rummet https://connect.sunet.se/saglumass1/. Du är välkommen att under dagen komma och lyssna i ACP eller i sal J1640 på Campus Gräsvik!


Schemat för dagen är enligt nedan:

 • Titel: Tänka högt eller tänka tyst, det är frågan?
  Författare: Ulrika Hellström
  kl 8.30 - 8.50. Tänka högt eller tänka tyst, det är frågan?
  Av: Ulrika Hellström
  Youtubefilm
  Abstract
  Rapport

 • kl 9.00-9.20. Vuxnas balansgång med barnens internetanvänding
  Av: Carolina Fransson och Pauliina Eräpuro
  Abstract

 • kl 9.30-9.50. Anställdas upplevelser av attitydrelaterade faktorer vid organisationsförändringar– en empirisk studie inom Göteborgs stad
  Av: Richard Holmén och Carl-Henric Havilehto
  Youtubefilm
  Abstract

 • kl 10.00-10.20 Vägen till arbete
  Av: Anna-Maria Eriksson
  Abstract
 1. Filmklipp:
 2. Gå in på http://server.dragonspawn.se/redovisning/index.html
 3. Välj den fil som passar bäst med tanke på bredbandslina.
 4. Högerklicka och välj spara som
 5. Om det inte redan är bestämt med formatet så ändra det till .avi
 6. Ladda hem och titta och njut.
 7. Frågor skickas till greatdanemaniac@gmail.com eller på skype: greatdanemaniac


 • kl 10.30-10.50. LMXs applicerbarhet på grupp - En studie i hur ledarens kommunikationsstrategier kan påverka gruppens gemensamma LMX
  Av: Veronica Birbiglia och Camilla Jansson
  Abstract

 • kl 11.00-11.20. Kollektivt lärande och kontextens betydelse för lärande i grupp
  Av: Linda Antikainen och Sofia Hoffman
  Youtubefilm
  Abstract

 • kl 11.30-11.50. Medarbetarnas upplevelse av lärande och förändring i organisation
  Av: Azemina Gojak och Camilla Hallberg
  Youtubefilm
  Abstract

 • 12.00-12.20. Yogans effekter  på ungdomars vilja till förändring
  Av: Catarina Daun
  Abstract

 • kl 12.30-12.50.Teknostress och mindfulness: att hantera teknostress med dagliga meditationer
  Av: Ina Larsson och Jessica Villegas Hellgren
  Abstract

 • kl 13.00-13.20. Upplevelsen  av en interkulturell organisationsförändring
  Av: Ewa Hansson och Elisa Eklund

 • kl 13.30-13.50. Arbetstrivsel inom äldrevården
  Av: Madeleine Söderlund och Johanna Carlsson
  Abstract

 • kl 14.00-14.20. Motivation till ideellt arbete
  Av: Karolina Kaplan
  Youtubefilm
  Abstract

 • kl 14.30-14.50. Identitetsskapande genom sociala medier
  Av: Kerstin Blood-Holland och Malin Michea
  Youtubefilm del 1
  Youtubefilm del 2
  Abstract

 • kl 15.00-15.20. Dental fear - the individual and society
  Av: Carolina Karlsson och Ulrika Laursen
  Abstract

 • kl 15.30-15.50. Förändringar i politiskt styda organisationer - De anställdas emotioner i en förändrignsprocess
  Av: Martina Sjölander Värmfors
  Abstract  Redovisar vid annat tillfälle längre fram
 • Mellanchefers arbetsmiljö
  Av: Maria Westerling Abrahamsson
  Abstract

 • Värdet av värdegrund - om myndigheter blir visare av VIS?
  Av: Staffan Johansson
  Abstract

 • Jelena Hägg
  Abstract
Redigera
Share Dela