Studentprojekt på distans våren 2012

Måndagen den 11 juni

Campus och distans

09.00 samling i  https://connect.sunet.se/r644jro81gb/

Campusstudenter är välkomna till webbrummet

  

09.10  Linnéa Gillén

Betydelsen av maskinöversättning för språkinlärning

-Utifrån användarnas åsikter och användningsmönster

 

09.45 Sandra Nilsson

Samverkan mellan kvinnojourer och socialtjänst i olika kommuner

 

10.10 Louise Karlin och Johanna Gebestam

Förutsättningar för att nå ett lyckat kulturmöte mellan organisationer

-En anställds erfarenheter och upplevelser

 

*************************************************************************************************

 

Onsdagen den 30/5 

Distans

8:30  Samling i https://connect.sunet.se/r644jro81gb/

8:40 - 9:10
Värdegrund i fokus
- Upplevelsen av den nationella värdegrunden och dess betydelse vid förändring i äldreomsorgen
Helen Romhagen

Presentation

9:15 - 9:55
Psykisk ohälsa och sociala medier
Ungdomars användande av sociala medier i relation till stress och självkänsla, ur ett genus perspektiv.
Josefine Westlund och Cecilias Allam 

10:00 - 10:20
Kroppsspråkets betydelse vid distanskommunikation
Christopher Johansson och Ann-Louise Johansson

Presentation


10:25 -  10:55
Ledarskapsbeteende en stress -faktor 
En fältstudie inom ett psykologiskt perspektiv
Renée Rosenlund och Marie-Louise Harrysson-Karlsson
Presentation

10:55 -11:05 Paus

11:10 - 11:40
Ingela Andersson
Kommunikation - medveten och tydlig?
Presentation

11:45 - 12:10
We didn't start the flame war
- En jämförande studie om anonymitetens påverkan vid datormedierad kommunikation
Sara Lindholm

12:15 - 12:30 
Samverkan  mellan kvinnorjourer och socialtjänst i olika kommuner
Sandra Nilsson 

Lunchpaus

12:45 – 13:10
Vad gör du just nu? – En studie om statusuppdateringar på Facebook
Emma Lindberg och Erik Weddig

13:15 - 13:45
Den psykosociala arbetsmiljön - stress hos kundservice
Josefine Karlsson
Presentation

13:50 - 14:15
Attityder och fördomar kring psykisk ohälsa i samhället år 2012
Robert Andersson
Presentation

14:20 – 14:40
Betydelsen av coaching för tränaren och den tränande individen ur ett
Kasamperspektiv
Camilla Johansson

14:40 - 14:50 Paus

14:55 - 15:20
Att förstå kommunikationsstrategier utifrån reklamyrket
Linnéa Pettersson
Presentation


15:25 - 15:55
En lärande organisation eller en kreativ organisation?
– En undersökning i hur lärande främjar till kreativitet på arbetsplatsen

Emil Halldin

16:00 - 16:40
Ledarskapets betydelse på arbetsplatsen
 - En studie om hur anställda upplever att ledarskapet påverkar deras välmående

Sara Karlsson och Kate Svensson

16:45 - 17:15
Lärande genom samspel på distans
Amie Karlsson 

 

Därefter är det återsamling för endast lärare och studenter.

Redigera
Share Dela