Inspirerande projekt  med aktuella samhällsfrågor: VT 2010

Motivation till ett hälsosammare liv - En studie om vad som driver/motiverar till att göra hälsofrämjande förändringar. Av: Helena Rosenqvist
Länk till Helenas broschyr
Länk till Helenas presentation

Socialt entreprenörskap i ideell verksamhet - En studie om de aktiva eldsjälarnas motivation och drivkraft som gör skillnad i samhället. Av: Cecilia Petersson.
Länk till Cecilias abstract
Länk till Cecilias presentation

Datorvåld och dess effekter/påverkan på människor – en studie kring våldsamt datorspel kopplat till aggressivitet. Av: Joakim Rinman och Marcus Wallfors

Konflikter och konflikthantering - vad är det och hur vet man när och hur man ska "hantera" en konflikt? En studie om hur konflikter uppstår och kan hanteras. Av: Jenny Nemes

Att lära som gammal och ung - finns det egentligen någon skillnad?
Av: Jenni Öberg

Datorinteraktion och Människan - En studie om Interaktion med Grafiska Användargränssnitt.
Av: Emelie Bertilsson

Enhetschef inom äldrevården i en platt organisation - så upplevs det.
Av: Anna Dahlqvist

Utvecklingsarbete för personal inom vårdsektorn.
Av: Gentijana Islami och Anesa Karaica Kosuta

Målstyrd komptensutveckling - Hur kan den främja en individs motivation och en organisations lärande.
Av: Annelie Neuwirth och Ulrica Thiel

Mellanchefen och ledarskopsrollen.
Av: Camilla Gullin

Genteknik och känslor.
Av: Fabiana Myrén Banegas

Redigera
Share Dela