Arbetsområden

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning har utformats i samarbete med företrädare för olika organisationer. Utgångspunkten har varit att det inom en femårsperiod kommer att finnas ett stort behov av personalrekrytering inom det samhällsvetenskapliga området, det vill säga yrkesverksamma som självständigt kan analysera och tolka olika datamaterial, initiera och genomföra projekt-, utvärderings- och utredningsarbete samt ansvara för kvalificerad projektledning och förändringsarbete.

Utbildning i sociologi ger dig möjligheter att arbeta inom de yrkesområden där det är viktigt med kunskaper om samhället, grupprocesser och sociala relationer. Sociologer har viktig kompetens vad gäller frågor som rör bostads- och samhällsplanering, framtids- och befolkningsprognoser, informationsteknik, jämställdhet, kultur och media, miljöpolitik och miljövård, mångfald, personalsocialt och administrativt arbete, socialpolitik samt utbildningsväsendet. Ämnets bredd innebär att sociologer är verksamma inom en mängd olika företag, organisationer, förvaltningar och myndigheter. Exempel på organisationer där sociologer efterfrågas är:

 • Folkhögskola
 • Forskningsinstitut
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Hälso- och sjukvård
 • Ideella organisationer
 • Internationella biståndsorganisationer
 • Intresseorganisationer
 • Konsultföretag
 • Kriminalvård
 • Marknadsföringsföretag
 • Offentlig förvaltning
 • Opinionsinstitut
 • Omsorgsverksamhet
 • Politiska och fackliga organisationer
 • Polisväsendet
 • Reklamföretag
 • Socialtjänst
 • Universitet och högskola
Redigera
Share Dela