Nyheter

Vad gör egentligen en samhällsvetare? Vad finns det för möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden? Vilka ämnen bör man ha med sig ut i arbetslivet? Hur hade det varit att studera utomlands och finns det stipendier att söka till detta? Dessa frågor med många andra hoppas vi kunna besvara genom denna sida. Här kommer du att finna nyheter som berör dina studier i samhällsvetenskap, både nu och i framtiden.


Rektor Ursula Hass och K-G Svensson tog första spadtaget för det nya BTH

Första spadtaget för det nya BTH

Onsdagen den 29:e oktober togs det första spadtaget på den nya huvudcampuset för BTH. Rektor Ursula Hass höll i spakarna och kommunstyrelsen ordförande i Karlskrona K-G Svensson höll inledningstalet denna regniga men viktiga dag.


Göran Hägglund besökte BTH

Göran Hägglund

Måndagen den 22:e september var Göran Hägglund på Blekinge Tekniska Högskola och presenterade regeringens kommande budget för 2009. Göran Hägglund aviserade att regeringen fortsätter att stärka välfärden genom att satsa på jobbpolitiken, sjukvården, pensionärerna, barnen, biståndet och miljön. För att möta framtidens utmaningar genomför även regeringen den största satsningen på forskning någonsin.Bernt Jacobson, Ombudsman för Akademikerförbundet SSR, listar fem viktiga trender ifrån arbetsmarknaden

 

Samhällsvetare spås enligt Högskoleverket en lysande framtid då ett stort antal fyrtiotalister beräknas gå i pension. Utifrån en analys av arbetsmarknaden och information ifrån arbetsgivare listade Bernt Jacobson fem kompetenser som arbetsgivare vill ha, utöver själva grunden som samhällsvetare.

IT-kompetens

En riktig supervinnare på arbetsmarknaden! Inte heller krävs det några djupare specialistkunskaper, det viktigaste är att du har den grundläggande kompetensen, ofta i form av ECDL-körkort. För mer information om datakörkortet, se länk nedan.

Länk till Dataföreningen Sveriges hemsida

Kunskaper inom omvärldsanalys

Alla organisationer och samhällsförvaltningar behöver personal som kan utforma överlevnadsstrategier, och i sin strategi ha framförhållning på både lång och kort sikt.

Språk!

Faktumet att Sverige tillhör EU har öppnat helt nya arbetsmarknadsmöjligheter. Engelska är givet men även franska och spanska öppnar många vägar för framtida jobb.

Ledarskap

Många samhällsvetare slutar ofta efter några år inom yrket såsom chefer. "Ni går en chefs- och ledarutbildning utan att ni vet om det", sa Bernt Jacobson på föreläsningen. Kunskaper inom management, ledarskap, personalfrågor och arbetsrätt är nödvändigt för denna sortens arbeten.

Företagsekonomi

Kunskaper inom företagsekonomi eller statistik ger samhällsvetaren möjlighet att förstå viktiga bitar inom organisationer och samhällsförvaltning. "Det fordras inte dubbla examen för en samhällsvetare, utan det viktigaste är att ha förståelse för hur ekonomiska bitar fungerar, att kunna sin plånbok", som Bernt Jacobson uttryckte det. Således hade det räckt med 30 hp i företagsekonomi, då tyngdpunkten i ens profil bör ligga på huvudämnet.

 


Vad ger Akademikerförbundet SSR för vägledning om arbetsmarknad?

Bernt Jacobson, Ombudsman för Akademikerförbundet SSR ger följande vägledning om arbetsmarknad för samhällsvetare.

Kommunal sektor

Den kommunala sektorn akademiseras och allt högre kompetens efterfrågas, samtidigt som många anställda beräknas att gå i pension under tiden 2008-2012/15.

Landstinget

Även här finns det stora möjligheter att finna jobb såsom utredare eller personalsekreterare då en stor andel av de anställda beräknas att gå i pension.

Staten

Statliga arbeten omfattar all verksamhet som sker till exempel inom Försäkringskassan, Länstyrelsen och Polisen. Här beräknas ocks behovet vara stort under de närmsta åren.

Näringslivet

Över hälften av alla yrkesverksamma samhällsvetare arbetar inom andra sektorer än det offentliga. Inom näringslivet finns behov av samhällsvetare som kan verka såsom projektktledare, arbeta för mångfaldsfrågor, kulturella frågor och invandrarfrågor. Arbetet är ofta sakinriktat där samhällsvetarens ompetens i dessa frågor kan tas tillvar a.

Kyrkan

Kyrkan är inte längre ett med staten utan idag enorganisation medstort behov av kompetent folk som kan analysera vad som sker i samhället. Kyrkan påbjuder inte heller att du delar deras tro, utan förutsätter att den allmänna värdegrunden efterlevs.

Högskolan

Möjligheterna är många för de som önskar att stanna kvar vid högskolan eller avancera på universitetet inom sitt ämne. Tjänster som adjunkter och forskarstudier erbjuds.

Bemanningsföretagen

Bengt Jacobson rekommenderade alla att lägga ut sitt CV på de olika bemanningsföretag som finns. Manpower, Prooffice, Monster, Academic Work etc. erbjuder alla arbeten inom samhällsvetarens områden.

Eget företag

1200 av de som är inskrivna som samhällsvetare på Akademikerförbundet SSR är idag verkksamma som egna företagare. Affärsidéerna är många och kan bestå i att bistå företag och andra organisationer med arbete inom mångfald, integration och jämställdhet.

Internationellt

Svenska akademiska utbildningar har oerhört gott rykte runt om i världen. För närvarande är över 1000 svenska samhällsvetare verksamma i London, ofta med tjänster som administrative consultant med löner som vi inte är i närheten av i Sverige. Även Bryssel erbjuder goda förmåner för de som önskar arbeta där. Spanien, Frankrike, Danmark och till och med Kina erbjuder goda möjligheter för samhällsvetare.

Ideella organisationer

Amnesty, Röda korset och politiska partier har länge utgjort populära arbetsplatser för samhällsvetare.

För mer information om arbetsmarknad och möjligheter för samhällsvetare är du välkommen att vända dig till Akademikerförbundet SSR eller kontakta Bernt Jacobson direkt.

Mailadress till Bernt Jacobson

Länk till Akademikerförbundet SSR´s hemsida


Sugen på att åka utomlands ett tag?

Varför inte kombinera dina studier med intressanta och utvecklande upplevelser av en annan kultur. Varje år ger Linnéus-Palme stipendiatet studenter möjligheter att åka utomlands för att skriva uppsatser på magister eller masternivå. Här finner du även intervjuer av studenter ifrån BTH som berättar om deras utlandsvistelse.

Länk till Internationella avdelningen, BTH

 

 

Redigera
Share Dela