Programrådet

Programrådet syftar till att öka inflytandet för studenterna. Studenter från olika nivåer i utbildningen får dessutom möjlighet att träffas och samtala.

Förhoppningen är att sammanträdena ska ge studenterna en bättre inblick i utbildningen och bildra till en mer studentorienterad utbildning.

Ett sammanträde hålls per månad och som representeras av både sociologistudenter samt programstudenter vid Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning. Dessutom medverkar alltid en programansvarig på sammanträderna.

Under varje sammanträde finns en ordförande, sekreterare samt justerare.

Programrådet arrangerar Sociologiskt café en gång per termin. Vid cafét bjuds det på kaffe och kaka samtidigt som besökarna får lyssna till en föreläsare. Tema och föreläsare skiftar från gång till gång.

 

 

 

Redigera
Share Dela