Arbetsplatsanknutna studier

Som samhällsvetarstudent vid Blekinge Tekniska Högskola har du förmånen att vara knuten till en organisation! Studenter vid samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning på BTH är knutna till en individuell organisation under hela sin utbildningstid, detta för att värva teoretisk med praktisk kunskap.


Organisationer med arbetsplatsanknutna studier

Nedan följer de organisationer som ingår som alternativ under de arbetsplatsanknutna studierna. Som student får du själv välja vilken organisation som du önskar vara knuten till och därefter samarbetar du med organisationen under hela din studietid.


Exempel på arbetsplatsanknutna studier

Nedan presenteras exempel på arbetsplatsanknutna studier som studenter vid samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning har gjort.

  1. Under en delkurs i sociologi samarbetade studenterna gruppvis med en kvantitativ undersökning. Undersökningen bestod av intervjuer, enkäter och en analys av insamlade data. Enkäterna var framtagna efter intervjuer med personal på organisationerna. Enkätfrågorna baserades på den information som intervjuerna gav. Därefter fick delar av personalen ute på organisationerna svara på enkäterna. Svaren analyserade studenterna sedan med hjälp av dataprogrammet SPSS.
  2. Studenterna vid samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning har genomfört en observation av ett möte på sin organisation.
  3. Under en ekonomikurs fick studenterna sätta sig in i organisationernas ekonomisystem. Budgetering, bokföring samt uppföljning togs upp i studien.

 

Redigera
Share Dela