Biblioteket Gräsvik

 

Samhällsvetarprogrammet för Organisation och Samhällsförvaltning

Välkommen till Studenternas egen informationskanal!

Här finner du aktuell information om det som rör studierna på samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning. Då sociologi utgör huvudämnet i detta program kommer du även finna mycket information relaterat till detta ämne. Syftet med denna sida är att inspirera både nuvarande och framtida studenter i deras studier av hur samhället fungerar. Många gånger kan det vara svårt att sätta sig in i vilken betydelse studiet av olika samhällsvetenskapliga ämnen har, samtidigt som många nog undrar vilken framtid på arbetsmarknaden det kan ge. Därför hoppas vi att denna sida kan ge lite vägledning.

Vi vill även med denna sida lyfta fram allt som sker under utbildningen på samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, då utbildningen omfattar många arbetsplatsanknutna studier, studentprojekt och duktiga externa föreläsare. Saker som har stor betydelse för en djupare inblick i samhället.

 


 

Sociologiskt café med Frida Johansson

 

Den 8 december 2011 hölls Sociologiskt café på BTH. Den här gången var det Frida Johansson från Försvarsmakten som föreläste om temat jämställdhet. I egenskap av sin roll som officer vid marinen i Karlskrona har hon stött på flertalet situationer där begreppet jämställdhet varit centralt. Frida gav olika exempel från hennes gröntjänst och den senare yrkesutövningen. Det märktes tydligt på cafébesökarna att Fridas föreläsning varit mycket uppskattad.

 

Caféarrangörerna hade skapat en mysig stämning i lokalen, MAM-sektionens fikarum, med tända ljus och en härlig doft av glögg och kaffe. Utöver den varma drycken så bjöds det också på saffranslängder, pepparkaka, glögg och kaffe. Nästa café kommer att arrangeras under slutet av mars månad. Vi är tacksamma för förslag till tänkbara föreläsare, berätta om eventuella kandidater till programrådsrepresentanterna i er klass.

 Klicka här för att läsa mer om Sociologiskt café.

  CafébesökareFrida Johansson

 


 

Besök på försäkringskassan i Karlskrona

 

Den 22 november 2011 var samtliga terminsklasser vid SAGOS bjudna till en föreläsning hos Försäkringskassan. På plats möttes studenterna av Veronica och Kenneth som skulle berätta om deras arbete vid myndigheten. Kenneth startade föreläsningen och berättade då först allmänt om Försäkringskassan, exempelvis hur den är uppbyggd och de olika kontorens geografiska placering. Därefter redogjorde han för olika försäkringstyper som myndigheten tillhandahåller, för att sedan avrunda med att diskutera vikten av medborgarkontakt. Han förklarade också att deras arbete bedrivs under ledorden enkelt, snabbt och rätt. Veronica berättade därefter om hennes arbete vid försäkringskassan IT-avdelning. Hon förklarade att deras arbete alltmer handlar om självbetjäning, vilket de försöker utöka genom att automatisera handläggningen av försäkringsförfrågningar. Tanken är att robotar, datorer, skall kunna handlägga enklare förfrågningar vilket resulterar i att medborgarna kan använda självbetjäningen dygnet runt och kanske också få svar när som helst.

 

Avslutningsvis skämtade Kenneth om att myndigheten på sista tiden haft bra omsättning på generaldirektörer.

 

Veronica och Kenneth


 

En tripp till Stockholm!

 

Högskoleverket bedriver en utvärdering av ämnet sociologi på bland annat BTH. Utvärderingen genomförs i flera steg, där bland annat de programansvariga för SAGOS skrivit en rapport om hur ämnet sociologi framträder i studierna. En annan del av utvärderingen är intervju av studenter, den 25 oktober 2011 åkte därför fem studenter från Samhällsvetarprogrammet vid BTH till Stockholm för att besöka Högskoleverket. Där träffade studenterna en bedömargrupp under gruppintervjuformat där de fick besvara frågor kring ämnet sociologi. Exempelvis ställdes frågor som rör valda uppsatsämnen, hur handledning och examination bedrivs och om studenterna har några favoriter bland de sociologiska teoretikerna de stött på under sin utbildning. Högskoleverkets beslut för utvärderingen kommer i början av 2012, det kommer då att publiceras på Högskoleverkets hemsida.

Klicka här för att komma till Högskoleverkets hemsida.

Nick Ljungdahl, Helene Gustafsson, Rasmus Malmborg och Kamilla Larsen


 

Föreläsning av Göran Broman

 

Vid uppstarten av kursen Hållbar jämställdhet den 1 november 2011 föreläste Göran Broman för studenterna i termin 5 om hållbar utveckling. Broman är professor vid BTH och forskar inom hållbarhetsforskning. Under föreläsningen presenterade Broman aktuella problem i samhället, både ekologiska, ekonomiska och sociala. Han redogjorde vad vi gör för fel i samhället för att sedan gå över till att beskriva hur vi istället kan göra rätt, det vill säga hur vi kan uppnå en hållbar utveckling.

Avslutningsvis förklarade Broman att det på BTH finns möjlighet att söka sig till studier i Master's in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS).

Mer information:

Klicka här för att komma till BTH Sustainability.

Klicka här för att komma BTH Spirit.


 

Intervju med en student!

 

Är du intresserad av studerapå Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning? Eller bara nyfiken på högskolestudier? För att du ska få en inblick i utbildningens bredd, vilkar kurser som ingår och vad sociologi är för ämne har vi gjort en intervju med en tidigare student på programmet. I intervjun berättar Thomas Brindefalk Knutsson om sina egna erfarenheter och upplevelser av högskolestudier på Samhällsvetarprogrammet. Titta du också!

Klicka här för att komma till intervjun.

 


 

BLT uppmärksammade samhällvetarstudenternas uppsats!

 

Emma Karlsson och Elina Gustavsson examensarbete undersökte Sverigedemokraternas syn på kön och sexualitet. Vid presentationsdagen av Samhällsvetarstudenternas uppsatser, i början av juni 2010, uppmärksammade Blekinge Läns Tidning deras uppsats i en intressant artikel!

 

Emma Karlsson, Elina Gustavsson

 


 

Sydöstrans artikel om studenternas kandidatuppsats

 

Även Sydöstran rapporterade från Samhällsvetarstudenternas presentationsdag av kandidatarbeten och det resulterade i en artikel om Annica Johanssons och Anna Erikssons uppsats om hur hemtjänstpersonalen upplever vårdplanering på distans. För att läsa hela artikeln följ länken under bilden.

 

Anna Eriksson, Annica Johansson

 

Länk till Sydöstrans artikel. Länken öppnas i ett nytt fönster.

 


 

Sociologi på distans!

 

Du vet väl att grundkursen och fortsättningskursen i Sociologi ges på distans. Det är många studenter som insett fördelarna med distansstudier. Att läsa på distans är en flexibel form av lärande som kräver ökad disciplin och mer ansvar. Samtidigt öppnas möjligheter för studenten att själv styra över tid och plats. Studier i sociologi fördjupar dina kunskaper om samhället och förståelsen kring individers sociala handlande.

 

 


 

 BTH:s sociologiutbildning rankas högst! 

Om du vill läsa sociologi och sedan få arbete efter examen, då ska du välja BTH. Det enligt Svenskt Näringsliv som har rankat landets högskoleutbildningar efter hur väl de samarbetar med arbetslivet.

 

Länk till BLT

 


 

Parlamentet i Bryssel

Samhällsvetarstudenter arrangerade studieresa till Bryssel

 

Onsdagen den 15:e april 2009 åkte samhällsvetarstudenter från BTH till Bryssel för att lära mer om arbetet inom parlamentet och andra organisationer. Det blev en lärorik och inspirerande resa där studenterna fick ta del av både kulturutbud och EU:s omfattande arbete.

 

Mer bilder från resan hittar ni på följande sida:

Länk till Flickr

p style=

p style=

p style=

Redigera
Share Dela