Sagos hos polisen

Det finns vissa saker som alltid kittlar nyfikenheten oavsett hur gammal man är. Oftast handlar det om dramatiska händelser och vittnesbörd från de som är inblandade i dessa skeenden. T ex vad gör räddningskåren och ambulanspersonalen i olika krissituationer, och hur är det att jobba där? Det är samma sak med polisen och polisens arbete. De flesta av oss har en uppfattning om poliskåren och polisens verksamhet, men jag misstänker att det mesta av vår kunskap kommer från hörsägner, kvällstidningar och kanske t o m kriminalserier på TV.

 

Vi som läser SAGOS årskurs 1 och 2 har i alla fall fått möjlighet att se lite bakom ridån då vi har varit inbjudna till polisstationen i Karlskrona på studiebesök. Vi togs emot av Örjan Zettergren som är vår – BTH:s – kontaktperson hos polismyndigheten. Efter en snabb förevisning av receptionen och en genomgång av vilka ärenden som polisen hjälper allmänheten med, exempelvis pass.

 

Därefter följde en mer komplett information kring polisens uppdrag och verksamhet, utbildning och olika yrken inom poliskåren. Inte så mycket blåljus som gediget utredningsarbete även om det naturligtvis uppstår dramatiska situationer då och då. Det som jag personligen upplevde som mest fängslande var de civila brottsutredarnas redogörelser för sin verksamhet. Oerhört intressant och omväxlande, ena dagen kan det handla om egendomsstöld och nästa dag om misshandel och övergrepp mot kvinnor och barn. Jag kan tänka mig att dessa civila brottsutredare kompletterar den traditionella polisen på ett bra sätt och kanske t o m ibland lyckas bättre i sin uppgift än en uniformerad kollega.

 

Slutligen fick vi en redovisning av brottstatistik i vårt län och övriga Sverige. Slutsatsen är att det fortfarande är ganska liten risk att bli utsatt för allvarliga brott även om media ständigt blåser upp de brott som faktiskt sker. Vi är egentligen ganska så trygga!

 


Gertrud Åström

 

Gertrud Åström besökte Karlskrona kommun.

 

Hållbar jämställdhet - Gertrud Åström

BTH har som bekant ett samarbete med företag, myndigheter och organisationer i vår geografiska närhet och när Karlskrona kommun höll en utbildningsdag för chefer och anställda inom äldreomsorgen fick vi från samhällsprogrammet chansen att vara med. Temat för utbildningen var ”Hållbar jämställdhet” och föreläsare var Gertrud Åström (se bild ovan), välkänd feminist och ordförande i Sveriges Kvinnolobby – en politiskt obunden organisation vars uppdrag är att samla Sveriges olika kvinnorörelser och att arbeta för kvinnors demokratiska rättigheter och livsvillkor i samhället. Arbetet utgår i stor utsträckning från FN:s kvinnokonvention. I sitt yrkesliv har Åström arbetat med kvinnofrågor och jämställdhet i form av utredningar, studier, utvecklingsarbete och förläsningar. Åström utgår från att ordningen mellan könen är den grundläggande maktordningen som visar sig överallt i vårt samhälle oavsett om det handlar om sammansättningen av aktiebolagens styrelser eller inom åldringsvården.

 

Åström gav en tillbakablick på vårt samhälle från mitten av 1800-talet och lyckades också punktera en och annan förutfattad mening. T ex att de flesta 1800-talsfamiljer inte hade så många barn som Raskens utan medeltalet var fyra barn per familj, och att hemmafrun var en kortvarig institution i vårt samhälle, kvinnor har i princip alltid arbetat för sin försörjning. Hon visade en tidslinje efter de reformer som har bidragit till en jämställd utveckling och hur reformerna passar in i samhällsbygget.

 

Åström menar att man i varje sammanhang ska formulera om begrepp som ”elever” mot ”pojkar och flickor”, medborgare och brukare mot ”män och kvinnor ” så att kvinnorna blir synliga i alla sammanhang. Hon rekommenderade flera publikationer, t ex (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt från SKL.

 

Åströms medskick till oss åhörare var att jämställdhet är ett kunskapsområde och att vi i varje uppdrag och varje dag ska arbeta konsekvent för att få med jämställdhet in i huvudfåran – main streaming - d v s in i den ordinarie verksamheten.

 

 


 

Fadderorganisationer

För höstens nyintagna programstudenter gavs tre eftermiddagar med information från de organisationer som är knutna till Samhällsvetarprogrammet. Efter dessa tre tillfällen ska varje student välja en organisation att utföra sina arbetsplatsanknutna studier tillsammans med under de tre åren på programmet. Det finns tretton olika organisationer/samhällsförvaltningar som studenterna kan välja mellan.

 

Jörgen Andersson, Skatteverket

 

Det olika organisationerna gav korta presentationer med information om vad de arbetar med, hur de arbetar och hur organisationen är uppbyggd. På bilden syns Jörgen Andersson från Skatteverket tillsammans med studenter.

 

 

 

Kerstin Arnesson

 

Kerstin Arnesson dricker kaffe med Christer Johansson från Länsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela