Här kommer exempel på litteratur som vi har läst under våra kurser i sociologi.

Anthony Giddens - Sociologi

Boken är en introduktion till studier i sociologi. Boken ger både information om sociologins huvuddrag och en redovisning av hur dagens aktuella läge ser ut. De ämnen som behandlas i boken är bland annat globalisering och Internet. Det diskuteras vilka konsekvenser dessa händelser får för de olika samhällena. Även frågor om genus och dagens miljöproblem är någonting som diskuteras i boken utifrån ett sociologiskt synsätt.

Anthony Giddens - Modernitet och självidentitet

I denna bok tar Giddens upp och diskuterar moderniteten och vårt jag. Ämnen som kommer upp i boken är globaliseringen och hur den påverkar våra institutioner, vilket i ett senare skede påverkar människorna som måste anpassa sig efter de nya situationer som uppstår i ett samhälle i förändring.

Erving Goffman - Jaget och maskerna

Denna bok tar upp Goffmans dramaturgiska perspektiv. Boken beskriver hur vi människor spelar en form av teater med målet att göra intryck våra medmänniskor. Denna teater sker genom hur vi presenterar oss själv inför andra. I boken står det djupare om hur vi skapar och befäster våra "jag".

Zygmunt Bauman - Globalisering

Boken tar som titeln upp ämnet globalisering. Bauman vill med hjälp av denna bok förmedla att begreppet globalisering står för mer än vad personer kan tro. Bauman lyfter fram termens ursprung samt de konsekvenser som globaliseringen för med sig.

Ulrich Beck - Risksamhället

Risksamhället är en bok som fokuserar på framtiden och vilka möjligheter den nya tiden ger oss. Beck pratar i boken om att vi rör oss in i en "andra modernitet" som ger en större reflexivitet.

 

Redigera
Share Dela