Välkommen att studera sociologi vid Blekinge Tekniska Högskola

Är du intresserad av att studera samhället och människan som samhällsvarelse?
Då är ämnet sociologi något som skulle passa dig. Sociologin spänner över ett brett kunskapsområde, allt från människors vardagliga möten och de relationer som uppstår i dessa till globala processer.

Genom att studera sociologi får du sådan kunskap som hjälper dig att förstå varför vissa sociala mönster tycks leva kvar i vårt samhälle genom seklerna och hur sociala förändringar kommer till stånd. Du får även förståelse för hur och varför människors livschanser, handlingsalternativ och värderingar skiljer sig åt.

Sociologer är intresserade av frågor som rör exempelvis civilisation, globalisering, identitet, ungdomsliv, arbetsliv, kön, makt, social ojämlikhet, och brottslighet. Ämnets bredd innebär många nya, spännande sätt att bättre förstå dig själv, andra människor och det samhälle du lever i. Studier i ämnet sociologi lär dig också att reflektera, kritiskt granska och analysera, förmågor som är ovärderliga, inte minst i arbetslivet.

Sociologin vid Blekinge Tekniska Högskola riktas mot samverkan med arbetslivet och det omgivande samhället, något som uppmärksammats i Svenskt Näringslivs årliga granskning av utbildningskvalitet vid svenska högskolor. Åt 2009  placerade sig grundutbildningen i sociologi bäst vad gäller samverkan med arbetsgivare i förhållande till motsvarande sociologikurser i landet. Även 2010 nåddes denna topplacering!

Bildpsel

Edit
Share Share