Sociologi grundkurs

Kursen syftar till att studenten skall förvärva kunskap om sociologiämnets grundläggande begrepp, teorier och metoder samt förståelse för relationen mellan individ, grupp och samhälle. Denna kurs ges på distans HT 2012. Den består av 30 hp fördelade över fyra delkurser. Aktuell kursplan hittar du här.

Delkurs 1
Sociologins grunder, 7.5 hp 

Delkurs 2
Vetenskapsteori och sociologisk metod, 7.5 hp

Delkurs 3
Arbetssociologi, 7.5 hp 

Delkurs 4
Sociologisk tillämpning 7.5 hp

Särskilda förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Fler grundkurser inom huvudområdet sociologi

Utrednings- och projektledningsmetodik, 7,5 hp 

Socialpsykologins grunder, 7,5 hp 

Socialpsykologi Distans 30 hp

Hållbar jämställdhet 7,5 hp

Ledarskap och offentlig etik, 7,5 hp 

Arbetssociologi 7,5hp 

Sociologins grunder 7,5 hp

Edit
Share Share